Skip to main content

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

Πρόεδρος Επιτροπής
 • Καθηγητής Γιάννης Μανιάτης
  πρ. Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
Μέλη Επιτροπής
 • Κωνσταντίνος Μαθιουδάκης
  Καθηγητής ΕΜΠ, πρ. Γεν. Γραμματέας Υπουργείο Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
 • Κωνσταντίνος Τριάντης
  Καθηγητής Βιολογίας, Μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Επιστημών (Academia Europaea), πρώην Ειδικός Γραμματέας Υδάτων Υπουργείο Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Δ/νων Σύμβουλος ΟΦΥΠΕΚΑ

Το «Ίδρυμα Γεώργιος Μ. Μίχαλος Αειφορία της Νισύρου» ΑΜΚΕ προχώρησε στη χορήγηση ετήσιων υποτροφιών, με την ονομασία «Υποτροφία Γεώργιος Μ. Μίχαλος» για τους τρεις πρώτους μαθητές της Νισύρου που πετυχαίνουν την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Ξεκίνησε με το άμεσο ακαδ. έτος 2022-2023, και αναδρομικά για το ακαδ. έτος 2021-2022.

Σκοπός των υποτροφιών “Γεώργιος Μ. Μίχαλος” είναι η βράβευση των πρώτων τριών επιτυχόντων στις πανελλήνιες εισαγωγικές εξετάσεις, δίνοντας ένα κίνητρο στους μαθητές της Νισύρου να επιδιώκουν την εισαγωγή τους στα πανεπιστήμια και να επιδιώκουν υψηλές επιδόσεις στην ακαδημαϊκή τους πορεία, ισχυροποιώντας τους δεσμούς τους με την ιδιαίτερη πατρίδα τους, τη Νίσυρο, ώστε να ενθαρρυνθούν να επιστρέψουν σ’ αυτή με την αποφοίτησή τους, συμβάλλοντας στην βιωσιμότητα του νησιού.


Κανονισμός & Διαδικασίες
Στη διαδικασία για τη χορήγηση υποτροφίας «Γεώργιος Μ. Μίχαλος» για προπτυχιακές σπουδές δύνανται να συμμετέχουν φοιτητές που είναι εγγεγραμμένοι και φοιτούν στο 1ο έτος του Α’ κύκλου σπουδών (προπτυχιακές σπουδές) κατά το τρέχων ακαδημαϊκό έτος σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας, που ικανοποιούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Αποφοίτησαν από το λύκειο της Νισύρου
 • Φοίτησαν στο λύκειο της Νισύρου τουλάχιστον για 2 χρόνια πριν από την αποφοίτησή τους
 • Έχουν τόπο μόνιμης κατοικίας τη Νίσυρο
 • Έχουν εισαχθεί κατόπιν πανελληνίων εξετάσεων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
 • Εχουν εγγραφεί στη σχολή επιτυχίας τους

Χορηγούνται τρείς υποτροφίες και το ύψος της κάθε υποτροφίας ανέρχεται σε:
- 5.000 € ετησίως για την/τον πρωτο
- 3.000 € ετησίως για την/τον δευτερο
- 2.000 € ετησίως για την/τον τρίτο

Διαδικασία για την ανάδειξη υποτρόφων
Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις υποβάλουν αίτηση με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά, στο ίδρυμα (έντυπο της αίτησης επισυνάπτεται) στην οποία δηλώνουν ότι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην διαδικασία ανάδειξης υποτρόφων.

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά αξιολογούνται από τριμελή επιτροπή υποτροφιών του ιδρύματος.

Η επιτροπή συντάσσει κατάλογο των υποψηφίων κατά σειρά επιλεξιμότητας, με κριτήριο
(α) την ικανοποίηση των προϋποθέσεων συμμετοχής, και
(β) το σύνολο των μονάδων που συγκέντρωσαν στις πανελλήνιες εξετάσεις για εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, συνεκτιμώντας και άλλους παράγοντες (πχ οικογενειακή κατάσταση, ταυτόχρονη λήψη και άλλης υποτροφίας).

Κατά την αξιολόγηση, η επιτροπή δύναται να ζητήσει από τους υποψηφίους πρόσθετα δικαιολογητικά, εάν θεωρηθεί ότι είναι απαραίτητο. Η εισήγηση υποβάλλεται στο διοικητικό συμβούλιο του ιδρύματος, που αναδείκνυε τους υποτρόφους.

Η υποτροφία καταβάλλεται σε δόσεις: Το πρώτο ήμισυ του ποσού καταβάλλεται στους αναδειχθέντες υποτρόφους στο τέλος του πρώτου εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους και αφού οι υπότροφοι προσκομίσουν δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι παρακολούθησαν ενεργά τις σπουδές τους.

Το δεύτερο ήμισυ καταβάλλεται σε δύο ισόποσες δόσεις, στην μέση του δεύτερου ακαδημαϊκού εξαμήνου και στο τέλος, αφού οι υπότροφοι προσκομίσουν δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι παρακολούθησαν ενεργά τίς σπουδές τους.

Ειδικότερά, με το πέρας του πρώτου εξάμηνου της φοίτησης ο υπότροφος προσκομίζει βεβαίωση από την οικεία Σχολή συμμετοχής στις εξετάσεις 4 τουλάχιστον μαθημάτων και καθώς και βεβαίωση (πχ βεβαίωση βαθμολογίας), που δείχνει ότι έχει λαβή προβιβάσιμο βαθμό σε ένα τουλάχιστον μάθημα, προκειμένου να διενεργείται έλεγχος για τη συνέχιση της υποτροφίας. Το ίδιο και για την μέση και τέλος του δεύτερου εξαμήνου.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέτουν ηλεκτρονικά στο Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. τα ακόλουθα δικαιολογητικά μέχρι τις ημερομηνίες που θα ανακοινώνονται:
– Αίτηση, σύμφωνα με το υπόδειγμα που θα υπάρχει
– Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
– Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
– Βεβαίωση τόπου κατοικίας της οικογενείας
– Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 ότι:
Α. «δεν έλαβα, ούτε λαμβάνω υποτροφία για τις ίδιες σπουδές (δηλ. και για τις παρούσες και για το ίδιο επίπεδο σπουδών, ήτοι στην εν προκειμένω περίπτωση για προπτυχιακές σπουδές) από άλλη κληρονομιά, κληροδοσία ή δωρεά», εφ’ όσον δεν λαμβάνουν άλλη υποτροφία, η «λαμβάνω υποτροφία ύψους ….. € από …….», εφ’ όσον λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή.
Β. «κατά το φορολογικό έτος 2021 δεν είχα προσωπικά εισοδήματα» η «κατά το φορολογικό έτος 2021 είχα προσωπικά εισοδήματα ύψους ….», κατά περίπτωση.
– Απόσπασμα ποινικού μητρώου.

Η υποτροφία δύναται να διακοπεί, εάν, για οποιονδήποτε λόγο, ήθελε επέλθει οικονομική αδυναμία του Ιδρύματος. Στην περίπτωση αυτή ουδέν δικαίωμα γεννάται υπέρ της/του υποτρόφου.

Το Ίδρυμα αποφασίζει, κατά την κρίση του, την ανάκληση ή και οριστική διακοπή της υποτροφίας, όταν εκτιμά ότι συντρέχουν σοβαροί λόγοι που το επιβάλλουν (πορεία σπουδών, ήθος υποτρόφου, συμπεριφορές, επαγγελματική απασχόληση, κ.λπ.).

Ανακοινώσεις

We use cookies

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.